Bresser एलसीडी सूक्ष्मदर्शक 50x-2000x 5MPix

Bresser एलसीडी सूक्ष्मदर्शक USB सूक्ष्मदर्शकाखाली Bresser एलसीडी सूक्ष्मदर्शकाखाली महान एलसीडी वस्तू अधिक व्यक्तींची एकाचवेळी निरीक्षण निरीक्षण कारण त्याच्या 8,9 सेंमी (3,5) या शाळा अनुमती देते. हे दोन्हीसाठी वापरले जाऊ शकते

पुढे वाचा
एक टिप्पणी द्या