राक्षस, राक्षस पर्वत, चेक नंदनवन

Žalský पाठीचा कणा

  • Žalský पाठीचा कणा अधिक वाचा>

    Žalský पाठीचा कणा

    Žalský रिज (जर्मन Heidelbergkamm) एक जिल्हा geomorphological राक्षस आहे. संवाद क्रालोव आणि लिबेरेक प्रदेश मध्यवर्ती भागात आहेत. Žalský परत geomorphological संपूर्ण राक्षस पर्वत आणि राक्षस पर्वत podcelku बुदकणे आहे. पासून मॉन्टेनेग्रिन Elbe खोऱ्याच्या पूर्वेला मध्ये आश्रयाच्या दक्षिण आश्रयाच्या ते वेगळे Lánovská आसन शब्दकोडे, Studenecké डोंगर आणि लांडगा वेस्ट पासून [...]

परत शीर्ष