क्रोकोनी राष्ट्रीय उद्यान केआरएनएपी

राक्षस पर्वतराष्ट्रीय उद्यान, केआरएनएपी हे एक संरक्षित क्षेत्र आहे जिओफॉर्फॉलॉजिकल युनिटवर पर्वत v severní části České republiky. झेल वेल्के části leží na severozápadu okresu ट्रुतनोव्ह, ऍले झसहुजे टेक

पुढे वाचा