प्रिल्स जेझरा

पिर्डेन रीझर्वस प्रॅलेस जेझरा जेर क्रॅनेने ऑजेमी नाचजेझिसी से वि कॅस्ट्रॅलिनिम ऑजमेस् ऑस्से हेजनिस व्ही क्रॅजी लिबेरेक, कॅटर जे न्यूजस्टारि रिर्व्हर्वॅनी रिझर्वॅसी ना जुझिस्की होर. झौजिमा व्रोकोलोव्ह část druhé

पुढे वाचा

ओलिवेट्सका होरा

ऑलिव्हेट्सका होरा (886 मी एनएम) जे व्र्चोल व्ही. जर्सस्कीच होराच. ते म्हणाले की, आपण जेसस्का मॅजिस्ट्रॅला आहोत. Prochází tudy

पुढे वाचा