बारोकनी हुडबा

बाराकोनी हुडबा ओबोडोबि हुडबिनो बाओका जे obvykle kladeno do rozmezí let 1600 až 1750. Jedná se však pouze ओ orientační vymezení. Původ टर्मिन Baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen

पुढे वाचा