जीडीपीआर म्हणजे काय?

जीडीपीआर - सामान्य डेटा संरक्षण नियमन. Obecné nařízení o ocraně osobních uddů (इंग्रजीतील सामान्य डेटा संरक्षण नियमन, zkratka जीडीपीआर), बहुतेक नॅझवेम नृसिंनी Evropského parlamentu एक रॅडी (ईयू) č. 2016 / 679 झहीर दहा XXX.

पुढे वाचा
एक टिप्पणी द्या